Organi društva

Izvšni odbor Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

 • mag. Metka Nežič, predsednica društva
 • prim. Nadja Triller, namestnica predsednice
 • Jelena Petković
 • Azra Alibegovič
 • Matjaž Bidovec
 • Ana Ivanuša
 • Nuška Guid

Nadzorni odbor

 • Mira Dragonja
 • Brigita Putar
 • Marjanca Bradač

Uredniški odbor glasila Zdrav dih za navdih :

 • Neda Luznar
 • Tanja Redja
 • prof. dr. Ema Mušič
 • prim. Nadja Triller
 • mag. Metka Nežič
 • Breda Prunk Franetič

Posvetovalno telo:

 • prof. dr. Matjaž Fležar
 • prim. Katarina Osolnik
 • doc. dr. Mihaela Zidarn
 • prim. Duška Vidovič
 • Tanja Redja, dipl. fiziot., resp. terapevtka